Deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk.
Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve het dan te verwijderen.
Mocht u van mening zijn dat de inhoud of de bestemmelingen van dit e-mailbericht niet in orde zijn
dan mag u te allen tijde contact opnemen met TradeForce Bv.

Binnen de context van de privacywetgeving wijzen we er op dat alle e-mailverkeer door TradeForce Bv kan bewaard worden.
Hoewel alle e-mailberichten en bijgevoegde bestanden op computervirussen gecontroleerd worden,
is het niet uitgesloten dat ze toch nog computervirussen kunnen bevatten.

Homepage